logo_topp

Fakturaadresse og postadresse:
Orstadhuset AS
Postboks 22, 4356 Kverneland
Org.nr: 994887688
Kontor-telefon: 46 97 69 91 ( Samtale blir viderkoblet til utleieansvarlig for huset - husk huset drives på dugnad, så dersom en ikke får svar/kontakt innen rimelig tid, vennlig send epost på post@orstadhuset.no og vi vil ta kontakt innen noen dager.
NB: sms og mobilsvarer blir ikke lest/vidersendt.)

Dersom du ikke har fått respons innenfor din forventningstid, ta kontakt med noen i styret, så vil vi ta kontakt snaret mulig.

E-post: post@orstadhuset.no
Internett: www.orstadhuset.no

Besøksadresse:
Orstadbakken 50 (Orstad Idrettspark)
4353 Klepp Stasjon.

Styret i Orstadhuset AS

 
Maria Eimstad, Styremedlem,
Røysveien 19, 4355 Kverneland
Mob: 920 67 554
E-post: maria.tjaumeimstad@time.kommune.no

Wenche Munkejord
Håbakken 9
4355 Kvernaland
Mob: 918 66 694
E-post: w.munk79@gmail.com

Per Arne Primstad, Styremedlem
Røysvegen 11, 4355 Kverneland
Mob: 48 99 88 86
E-post: peri@styx.no

Torill Aasland, styremedlem
Bekkasinvegen 4
4353 Klepp st
Mob: 982 51 717
E-post: leder@orstad.no
 


Kjell Kyllingstad, styremedlem,
Håbakken 8, 4355 Kvernaland
Mob: 901 05 074
E-post: kjell@unimek.no

Jan Arvid Nese, Styreleder,
Håbakken 9, 4355 Kverneland
Mob: 900 23321
E-post: janarv@online.no

Kjetil Pollestad, styremedlem
Tuftevegen 31
4355 Kvernaland
Mob:928 95 928
E-post: p@slmekaniske.no