logo topp
 sponsor kontrakter v5 img 1

sponsor kontrakter v5 img 11sponsor kontrakter v5 img 3
Kontrakt 
http://www.orstadhuset.destinet.no
Orstadhuset drift AS Org.nr.:994887688 Bankkonto: 3290.54.18466
Skilt
Følgende avtale inngås mellom Orstadhuset AS og ................................................
Ved...........................................................................................................................
E-post:.....................................................................................................................
Mob. Nr.:.................................

Faktura Adresse

Merkes

Kontaktperson

E-Post

       
Orstadhuset AS er ansvarlig for å skaffe til veie skilt og montere disse opp som avtalt. firmaet sender over logo, annonse, og tar kostnadene ved produksjon av disse. For hovedbanen og kunstgressbanen er Orstad IL ansvarlig for montering.
 
 

Orstad den … …/… … ….

 

Orstadhuset

 

Firma / Sponsor

Avtalen gjelder f..o.m.

 

til den blir sagt opp.

Denne avtalen gjøres i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Orstadhallen

x

Størrelse

Pris pr. År

 

1x1,5 meter

2 500,-

 

1x3 meter

4 500,-

  1x4,5 meter

 

5 200,-

Hovedbanen Orstad IL

x

Størrelse

Pris pr. År

 

1x1 meter

1 250,-

 

1x2 meter

2 500,-

 

1x3 meter

3 200,-

 

1x4 meter

4 000,-

Kunstgressbane Orstad IL  

x

Størrelse

Pris pr. År

 

1x1 meter

1 250,-

 

1x2 meter

2 500,-

 

1x3 meter

3 200,-

 

1x4 meter

4 000,-

Avtalt pris for ovenstående alternativer: