logo topp
 
 sponsor kontrakter v5 img 1 sponsor kontrakter v5 img 11
Kontrakt
http://www.orstadhuset.destinet.no
Orstadhuset drift AS Org.nr.:994887688 Bankkonto: 3290.54.18466

 
B-Sponsor
 

Følgende avtale inngås mellom Orstadhuset AS og ................................................

Ved...........................................................................................................................
E-post:.....................................................................................................................
Mob. Nr.:.................................
Skilt Orstadhuset 4,5 meter
Rullerende profilering på informasjonsskjermer.
Annonse (1/4 side) i ”Orstad Salus”
Reklame på Orstadhusets T-Skorter
I tillegg avtales følgende………………………………………………....
...............................................................................................................
...............................................................................................................
For dette betaler firma kr 14000,- eks. mva. pr år. som faktureres av Orstadhuset AS

Faktura Adresse

Merkes

Kontaktperson

E-Post

       
Orstadhuset AS er ansvarlig for å skaffe til veie skilt og montere disse opp som avtalt. firmaet sender over logo, annonse, og tar kostnadene ved produksjon av disse.
 

Orstad den … …/… … ….

 

Orstadhuset

 

Firma / Sponsor

Avtalen gjelder f..o.m.

 

til den blir sagt opp.

Denne avtalen gjøres i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.