logo topp
 
Kontrakt
http://www.orstadhuset.destinet.no
Orstadhuset drift AS Org.nr.:994887688 Bankkonto: 3290.54.18466
Annonse i ”Orstad Salus”
Følgende avtale inngås mellom Orstadhuset AS og ................................................
Ved...........................................................................................................................
E-post:.....................................................................................................................
Mob. Nr.:.................................

Faktura Adresse

Merkes

Kontaktperson

E-Post

       
Orstad Salus er en informasjonsavis som distibueres 2 ganger årlig over hele bygda. Den blir trykket i svart/hvitt, og kommer ut i ca. 500 eksemparer
 

Orstad den … …/… … ….

 

Orstadhuset

 

Firma / Sponsor

Avtalen gjelder f..o.m.

 

til den blir sagt opp.

Denne avtalen gjøres i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
 

1/1

Annonse side

Kr 1.800.-

Pr. år

 

1/2

Annonse side

Kr 1.000,-

Pr. år

 

1/3

Annonse side

Kr 800,-

Pr. år

 

1/4

Annonse side

Kr 600,-

Pr. år

Annonsør skaffer logo ( annonsetekst) Betales på forhånd for 1 år om gangen.