logo topp
sponsor kontrakter v5 img 1 sponsor kontrakter v5 img 11
Kontrakt
http://www.orstadhuset.destinet.no
Orstadhuset drift AS Org.nr.:994887688 Bankkonto: 3290.54.18466
informasjonsskjermer
Følgende avtale inngås mellom Orstadhuset AS og ................................................
Ved...........................................................................................................................
E-post:.....................................................................................................................
Mob. Nr.:.................................

Faktura Adresse

Merkes

Kontaktperson

E-Post

       
Orstadhuset AS er ansvarlig for å drifte skjermene, firmaet sender over logo og annonse tekst. Det vil være skjermer i alle møterom samt foaje. Der de vil bli vist nyttig informasjon til brukere av hallen kombinert med reklame.
 

Orstad den … …/… … ….

 

Orstadhuset

 

Firma / Sponsor

Avtalen gjelder f..o.m.

 

til den blir sagt opp.

Denne avtalen gjøres i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Pris pr. år for helside :

4 500,-

sponsor kontrakter v5 img 16